Volgende Gitariteit Vorige Gitariteit Gitariteiten Index

Lustrum Concours?

Ik schreef me voor de vijfde maal in voor het amateurconcours, weliswaar onder voorbehoud, maar goed. Als het door gaat wordt het mijn eigen lustrum editie.

In de inhoudsopgave vind je in volgorde mijn belevenissen.

Hoofdstuk Samenvattend... Actie!
November 2015: Aangemeld. Bobby haalde me toch over.. Lezen
November 2015: De stukken. Waar ik me voor het concours op richt. Lezen
December 2015: Wat meer details. Een paar wetenswaardigheden. Lezen
December 2015: Afgemeld. Bij nader inzien toch maar niet. Lezen