Volgende Gitariteit Vorige Gitariteit Gitariteiten Index

Ensemble Workshop Pieter van der Staak Festival

Pieter van der Staak

Pieter van der Staak (1930-2007), Nederlands gitarist en componist

De winst van het amateurconcours op het Gitaarfestival Nordhorn had me een interessante prijs opgeleverd: deelname aan de Ensembleworkshop van het Pieter van der Staak Festival. Een mooie gelegenheid om mijn avonturen op dit festival te boek te stellen.

In de inhoudsopgave vind je in chronologische volgorde mijn belevenissen.

Hoofdstuk Samenvattend... Actie!
Terug in de Tijd Wat ik me van Pieter van der Staak herinner... Lezen
Ensemble Het geheel is groter dan de som der delen. Lezen
Klankbeeld Een indringende reportage. Lezen