Volgende Gitariteit Vorige Gitariteit Gitariteiten Index

Nogmaals Concours!

Vorig jaar was ik een beetje aarzelend aan het amateurconcours van het Gitaarfestival Nordhorn begonnen. Daarom dacht ik: "Dit jaar pak ik het beter aan!" Zo gezegd zo gedaan, en het verhaal daarvan vind je in deze gitariteit.

In de inhoudsopgave vind je in chronologische volgorde mijn belevenissen.

Hoofdstuk Samenvattend... Actie!
6 Maart: Aangemeld... Aan de bak maar weer! Lezen
7 Maart: De Stukken Wat ik op het concours ga spelen. Lezen
20 Maart: Droog Oefenen De stopwatch erbij. Lezen
24 Maart: Een keertje voorspelen Stressen voor een klein publiek Lezen
25 Maart: Even bijkomen Toch even evalueren. Lezen
31 Maart: Het gaat nog niet lekker Een zwak moment. Lezen
2 April: Crisisoverleg Hoe pak je die probleemplek nu echt aan. Lezen
15 April: Het toneel weer op Spelen voor een iets groter publiek. Lezen
17 April Wat doe je met inspelen? Mijmeringen over de laatste 15 minuten. Lezen
23 April: De laatste les voor het Uur U Soms word je moe van steeds herhalen. Lezen
25 April: I really got the Blues! Ik zie het even niet meer zitten. Lezen
26 April: De koffer blijft vandaag dicht Vandaag was het veel te druk om te spelen. Lezen
27 April: Het concours Einddoel bereikt! Lezen