Volgende Gitariteit Vorige Gitariteit Gitariteiten Index

Makaroff's Memoires

Deze Gitariteit is niet gewijd aan eigen ervaringen met de gitaar, maar deze keer eens aan die van een ander, te weten de Rus Nicolai Petrovich Makaroff (1810-1890).

Deze gitaarenthousiasteling leerde zichzelf gitaarspelen tijdens zijn opleiding tot officier in Warschau en ontwikkelde naar eigen zeggen een virtuoze speelstijl. Na zijn pensionering uit het leger (en dat was al vrij vroeg) wijdde hij zich aan het goede leven en de gitaar.

Tijdens zijn reizen ontmoette hij vele gitaarvirtuozen uit die tijd, waaronder Johann Kaspar Mertz, voor wiens werk hij een bijzondere voorkeur kreeg.

Een van de hoogtepunten van zijn gitaarloopbaan was een concours dat hij in 1856 in Brussel organiseerde voor composities, gitaristen en gitaarbouwers, met het doel de noodlijdende gitaar weer terug op de podia te helpen. Mertz won daar posthuum de compositiewedstrijd mee.

De in het Engels vertaalde Memoires van Makaroff, althans het gitaargedeelte, zijn leuk om te lezen als je de passages van zelfoverschatting met een korreltje zout neemt. Ik neem aan dat de prijzen van een uitgebreid diner in Brussel, die hij aanhaalt, in de huidige tijd -ook door het verenigd Europa waarvan in Makaroff's tijd geen sprake was- een tikkie hoger liggen.

Ik heb de oorspronkelijke textfile in een template gegoten en hier en daar voetnoten toegevoegd. Een mooie gelegenheid om je Engels op te halen!

Klik op Deze Link, en dan komt de PDF met de tekst tevoorschijn.