Volgende Gitariteit Gitariteiten Index

Optreden

Als je enige tijd in je studeerkamer actief bent geweest om de gitaarkunst machtig te worden, komt al gauw de vraag "wil je niet eens een stukje laten horen?". Even afgezien van de zinsconstructie van de vraag "wil je niet", die een soort verborgen wens tot ontkenning lijkt in te houden, doemt hiermee een nieuw aspect van het leren spelen van een muziekinstrument op: de openbare uitvoering.

Al met al een prima onderwerp voor een gitariteit. Onderstaande tabel geeft de inhoudsopgave.

Hoofdstuk Samenvattend... Actie!
Op de planken Waarom wil je daar naartoe? Lezen
Voorbereiding, het halve werk Klopt, failing to prepare is preparing to fail! Lezen
Het publiek is niet je vijand! Het is maar dat je het weet! Lezen
Oordeel pas na het Concert! Daar doe je jezelf een groot plezier mee.. Lezen
Concentreer je op de Muziek Laat techniek je niet afleiden. Lezen
Geniet van jezelf bij 't spelen. Een uitdaging op zich. Lezen